Shutdown supervision in USA

Shutdown supervision in USA